Rabu, 14 Maret 2018

LARI SAMBUNG
A.Teknik pergantian Tongkat Estafet Antarpelari
     Cara menempatkan pelari- pelari adalah sebagai berikut

 • Pelari ke-1 di tempatkan di daerah start pertama dengan lintasan tikungan.
 • Pelari ke-2 di tempatkan di daerah start ke dua dengan lintasan lurus
 • Pelari ke-3 di tempatkan di daerah start ke tiga dengan lintasan tikungan.
 • Pelari ke-4 ditempatkan di daerah start ke empat dengan lintasan lurus dan berakhir d garis finish.
B. Hal-hal yang harus perlu di perhatikan dalam lari estafet
 • Pemberian tongkat sebaiknya dilakukan secara bersilang,yaitu pelari 1 dan 3 memeggang tongkat kanan,sedangkan pelari 2 dan 4 menerima/memeggang tongkat pada tangan kiri. 
 • Penempatan pelari hendaknya di sesuaikan dengan keistimewaan dari masing-masing pelari.
 • Jarak pergantian pelari 2,3 dan 4 harus benar-benar diukurdengan tepat seperti pada waktu latihan.
 • Setelah memberikan tongkat estafet jangan keluar dari lintasan masing-masing
C. Peraturan perlombaan
 • Panjang daerah pergantian tongkat estafet adalah 20 meter,lebar 1,20 meter,dan bagi pelari estafet 4 x 100 meter di tambah 10 meter prazona.
 • Setiap pelari tetep harus tinggal di jalur lintasan masing-masing meskipun sudah memberikan tongkatnya kepada pelari beringkutnya.Apabila pada saat itu tongkat terjatuh maka pelari yang menjatuhkan harus menggambilnya
 • Tongkat estafet harus berongga panjang 28-30 cm,diameter garis tengah 38mm dan beratnya 50 gram.
 • Dalam lari estafet  pelari pertama berlari pada lintasan masing-masing sampai tikungan pertama  kemudian boleh masuk kelintasan dalam.   


Minggu, 11 Maret 2018

Gambar 1: MURID-MURID SMPN 4 KARANGANYAR 


Gambar 2: Setelah pemanasan Olah Raga